alumni.jpg

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në kuadër të zgjerimit të ALUMNI dhe bashkëpunimit shkencor, po zgjeron databazën e personave të interesuar.  

Ju lutemi të plotësoni të dhënat tuaja në linkun e mëposhtëm: 

Formular për mbledhjen e kontakteve në kuadër të zgjerimit të ALUMNI dhe lidhje të tjera me Fakultetin e Ekonomisë, UT

Ju falenderojmë për bashkëpunimin!

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.