konkursi_2.jpeg

Për të nxitur kërkimin shkencor cilësor, si dhe përdorimin e librarisë digjitale JSTOR, AADF në kuadër të projektit CleanScore, AADF ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore – 2″.

Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur për të gjithë studentët që ndjekin aktualisht studimet në të gjitha universitetet në Shqipëri. Punimet që do të pranohen në konkurs nuk kanë kufizim për fushën e studimit.

Thirrja për konkursin është shpallur dhe mund ta gjeni këtu.

këtë link gjeni të shpjeguar se si mund të keni qasje në librarinë digjitale JSTOR jashtë ambienteve të fakultetit.

Afati për dorëzimin e punimit është deri më 15 Nëntor.

Për fituesit do të ndahen çmimet e mëposhtme:

Vendi i parë                       – 40.000 Lekë

2 vende të dyta                 – 20.000 Lekë

3 vende të treta                 – 15.000 Lekë

Klikoni për më tepër: 

Thirrje për studentët e FEUT për të marrë pjesë në Konkursin e Punimeve Kërkimore 2 - CleanScore

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.