Conference History

 

  1. Economic and Social Challenges and Problems, 2008; Volume I, II, III, IV
    2008.png
  2.  Economic and Social Challenges and Problems 2009 – At the Time of Global Crisis and Integration; Volume I,II
    2009.png
  3. Economic and Social Challenges and Problems 2010- At the Time of Global Crisis and Integration; Volume I,II.
    2010.png
  4. Economic and Social Challenges and Problems 2011- At the Time of Global Crisis and Integration; Volume I, II.
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.