Këtu do të gjeni planin e punës të Shërbimit Psikologjik, të hartuar për periudhën Prill - Korrik 2021, nga psikologët e Fakultetit të Ekonomisë UT.

Plan Pune i Shërbimit Psikologjik Prill 2021

Vendim Dekanati nr.5 dt.19.04.2021

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.