Zv. Dekanët

fatmir_memaj.jpeg
Prof. Dr. Fatmir MEMAJ - Zv. Dekan për Sigurimin e Cilësisë, Kërkimin Shkencor dhe Marrëdhëniet me Jashtë

 

mimoza_kasimati.jpeg
Prof. Dr. Mimoza KASIMATI (SKËNDERI) - Zv. Dekane për Gradat dhe Titujt Shkencorë

 

etleva_bajrami.jpeg
Prof. Asoc. Dr. Etleva BAJRAMI - Zv. Dekan për Anën Mësimore, Aktivitetet Studentore dhe Komunikimin

 

martin_serreqi.jpg
 Dr. Martin SERREQI - Zv. Dekan për Marrëdhëniet me Sipërmarrjet dhe Institucionet Publike.

Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.