Departamenti: Kontabilitet
Grada/Titulli: Msc.
Funksioni: Personel Akademik
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.