Departamenti: Financë
Grada/Titulli: Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: Elona Pojani është pedagoge në Universitetin e Tiranës që prej vitit 2008. Në vitin 2014, ka mbrojtur disertacionin e saj për marrjen e gradës “Doktor” në Universitetin e Tiranës. Tema e disertacionit lidhej me vlerësimin e mjedisit në zonat e mbrojtura në Shqipëri. Në vitin 2013, ka realizuar një vizitë studimore në kuadër të programit JoinEUSEE në Universitetin e Antwerp-it, në Belgjikë. Gjithashtu në vitin 2013, ka marrë pjesë në Programin Junior Faculty Development Program (JFDP) - një program i drejtuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit - gjatë së cilit ka vizituar Universitetin e Denverit, SHBA, për një periudhë 5 mujore. Në vitin 2011, ka mbaruar studimet në prgramin e përbashkët Master në Studime Evropiane Ekonomike, nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Bambergut. Gjatë studimeve master, ka marrë pjesë në një program shkëmbimi në fushën e menaxhimit të mjedisit në Universitetin e Lubjanës, Slloveni. Dr. Pojani është konsulente për ekonominë e mjedisit në Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) që prej vitit 2010.
Fusha e kërkimit: Ekonomiks Mjedisor; Vlerësimi mjedisor; Financimi mjedisor; Tregjet Financiare dhe Investime Fakulteti Historiku Departamentet Struktura Drejtuese Organigrama Regullore Kontakte Bachelor Ekonomiks Administrim Biznes Ekonomiks Financë-Kontabilitet Informatikë Ekonomike Master Shkencor Administrim Biznesi Administrim Publik Ekonomiks Financë Kërkime Operacionale në Menaxhim Kontabilitet dhe Auditim Marketing Siguria e Informacionit Sisteme Informacioni në Ekonomi Master Profesional Administrim Biznesi Administrim Publik Financë Financë, Kontabilitet dhe Auditim Kontabilitet dhe Auditim (KP) Kontabilitet dhe Auditim (KPj) Marketing Menaxhim Turizmi Sisteme Informacioni në Ekonomi Studime Ekonomike Evropiane TIMPB Doktoraturë Programet e Studimit Pranimet në PhD Si të aplikoni Tarifa e studimit Studentët aktiv PhD të mbrojtura Kontakt Stafi Studentët Qendra e Karrierës Mundësi për bursa Organizime Studentore Shërbime Studentore Regullore Tarifa e studimit Partneritete Partneritete Kombëtare Partneritete Ndërkombëtare Struktura Drejtuese Dekani Zv. Dekanët Drejtuesit e Departamenteve Kontakte Sekretaria Mësimore Zyra e Informacionit Qendra e Karrierës Portali Portali Administrativ Portali i Studentit Rregjistrimi i Studentit
Lëndët: Investime, Metodat e Kërkimit Shkencor në Financë, Sistemet e Informacionit dhe Aplikimi i Modeleve në Financë
Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.