Departamenti: Ekonomiks
Grada/Titulli: Prof. Asoc. Dr.
Funksioni: Personel Akademik
Kontakt: [email protected]
Biografia: a mbaruar studimet 4 vjeçare në Fakultetin e Ekonomisë, UT në degën Ekonomiks. Që në shtator 2001 punon si pedagoge e brendshme pranë Departamentit të Ekonomiksit, FE, UT. Gjatë kësaj periudhe ka mbaruar studimet Master dhe ka marrë gradën shkencore DR i Shkencave Ekonomike. Ka një eksperiencë të madhe në mësimdhënie dhe ka qenë pjesëmarrëse në një sërë konferencash shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu ka botuar një sërë artikujsh shkencorë që trajtojnë probleme të ndryshme të sektorëve të ekonomisë. Ka qenë udhëheqëse e diplomës për studentët e FEUT( degët ekonomiks, financë dhe biznes) në nivelet e studimit 3 vjeçar, master profesional dhe master shkencor
Fusha e kërkimit: Politika Monetare, Politika Fiskale, Integrimi Evropian
Lëndët: Makroekonomi, Ekonomiks i Parasë dhe Bankave
Copyright © 2024 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.