Sallat e Provimeve, Master, datë 22.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 22.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 21.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 21.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 20.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 19.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 20.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 19.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 18.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 18.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 15.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 15.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 14.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 14.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 13.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 13.09.2023

Sallat e Provimeve, Master, datë 12.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 12.09.2023

Sallat e Provimeve, Bachelor, datë 11.09.2023

Provimi në lëndën “Manaxhim Strategjik”, dega Administrim Biznes, datë 08.09.2023, ora 12:30

Provimi në lëndën “Hyrje në Ekonomi”, dega Administrim Biznes, datë 08.09.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Ekonomiks Pune”, dega Ekonomiks, datë 08.09.2023, ora 10:30

Provimi në lëndën “Multimedia”, dega Informatikë Ekonomike, datë 08.09.2023, ora 10:30

Provimi në lëndën “Paraja dhe Banka” & "Teknika Bankare, dega Financë, datë 08.09.2023, ora 10:30

Provimi në lëndën “Matematikë2”, "Matematikë Në Financë", "Matematikë e Përgjithshme", dega Informatikë Ekonomike, Financë & Ekonomiks, datë 08.09.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Bazat e Statistikës”, dega Administrim Biznes, datë 07.09.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Bazat e Statistikës”, dega Financë dhe Ekonomiks, datë 07.09.2023, ora 10:30

Provimi në lëndën “Ekonomiks Industrial”, dega Ekonomiks, datë 07.09.2023, ora 08:30

Provimi në lëndën “Hyrje në Ekonomi”, dega Ekonomiks, datë 07.09.2023, ora 10:30

Provimi në lëndën “Programim në WEB”, dega Informatikë Ekonomike, datë 07.09.2023, ora 12:30

Provimi në lëndën “Investime”, dega Financë dhe Administrim Biznes, datë 07.09.2023, ora 12:30

 

 

 

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.