Regjistrim për Datat e Provimeve, Vjeshtë, Shtator 2023

Këtu do të gjeni datat e provimeve dhe linkun për regjistrimin e tyre për studentët e ciklit Bachelor dhe Master, në Sezonin e Vjeshtës, Shtator 2023.

Regjistrimi në lëndët që do të jepen provimet, do të bëhet nga të gjithë studentët duke plotësuar linkun përkatës si më poshtë. Ndërsa studentët me vit fillimi të studimeve 2020 e në vijim, e kanë të detyrueshme të regjistrohen edhe në portalin Portalin e-Student.

Ju lutemi, plotësoni me kujdes fushat e kërkuara! Regjistrimi kryhet vetëm një herë.

Afati për regjistrimin në provimet e ciklit Bachelor është deri ditën e hënë, datë 04 Shtator 2023, ora 10:00 ndërsa afati për regjistrimin në provimet e ciklit Master është deri ditën e hënë, datë 11 Shtator 2023, ora 10:00.

*Kujdes: Do të lejohen të japin provimet vetëm studentët të cilët kanë shlyer tarifën e shkollimit.

Suksese!

Klikoni për më tepër:

Datat e Provimeve, Vjeshtë, Shtator 2023, Bachelor

Datat e Provimeve, Vjeshtë, Shtator 2023, Master

Regjistrim për Datat e Sezonit Vjeshtë 2023, për studentët e ciklit Bachelor

Regjistrim për Datat e Sezonit Vjeshtë 2023, për studentët e ciklit Master

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.