Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Graz-it, në kuadër të programit Erasmus +, për studentët e UT-së për studime, për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022.

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+, në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.