Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në Universitetin Kodolanyi Janos, Hungari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Kodolanyi, Janos, Hungari për Javën Ndërkombëtare (10th International Week) organizuar në datat 12-16 Prill 2021.

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.