Klikoni për më tepër: 
Njoftim për miratimin e rregullores së organizimit dhe funksionimit të Bibliotekës së Komisionit të Prokurimit Publik 

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.