Programi B4Students, fuqizuar nga Grupi BALFIN, ka si synim të ofrojë mbështetje në zhvillimin profesional të studentëve, projektet e tyre sociale, si dhe idetë për biznes.

 • Business Challenge Competition, në bashkëpunim me SCAN TV, mirëpret studentët të cilët janë gati të analizojnë një sfidë reale biznesi dhe të krijojnë propozimet e tyre për zgjidhje.
  Afati për aplikim: 7 Nëntor 2022
  Për më shumë informacion klikoni në linkun bashkëngjitur: https://b4students.com/business-idea-competition/  
 • Business Idea Competition, mirëpret studentët të cilët kanë një ide biznesi, por ju nevojitet mbështetje financiare dhe/ose teknike për ta zhvilluar më tej
  Afati për aplikim: 11 Nëntor 2022
  Për më shumë informacion klikoni në linkun bashkëngjitur: https://b4students.com/business-challenge-competition/  
 • Social Clubs,  mirëpret grupe/klube studentore nga çdo institucion i arsimit të lartë në vend të cilat kanë një ide për realizimin e një aktivitetime impakt pozitiv në komunitet.
  Afati për aplikim: 30 Nëntor 2022
  Për më shumë informacion klikoni në linkun bashkëngjitur: https://b4students.com/social-clubs/  

Klikoni për më tepër:
Programi B4Students ofron mbështetje në zhvillimin profesional të studentëve, projektet e tyre sociale, si dhe idetë për biznes

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.