Banka Kombëtare Tregtare ofron mundësi për studentët e FEUT nëpërmjet programit të praktikës. Praktikantët do të mbështesin Degën dhe Departamentin ku do të zhvillojnë internship-in, duke u përfshirë dhe në projekte të ndryshme bankare.
Një mundësi për t'u trajnuar nga drejtues të lartë, për të fituar përvojë në bankë dhe për të marrë një ofertë pune me përfundimin e suksesshëm të internship-it. 
 
Procedura e aplikimit: 
Klikoni për më tepër: 
Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.