Konferenca “ITEMA International Scientific Conference on Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture” do të zhvillohet në datën 27 Tetor 2022 në formë hibride:

  1. Me prezencë fizike në Universitetin e Mariborit, Slloveni
  2. Online përmes platformës ZOOM.

Afati i dorëzimit të abstrakteve do të shtyhet për në datën 13 Tetor 2022.

 

Për të interesuarit, mund të gjeni më shumë informacion në website – in  e konferencës:

www.itema-conference.com

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.