Në kuadër të projekteve të kërkimit shkencor të financuar nga buxheti i Universitetit të Tiranës, programi  “UT – Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion”, grupi i punës i projektit “Integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në këndvështrimin e konkurrueshmërisë dhe efiçencës ekonomike”, ditën e hënë, datë 3 Tetor 2022, ora 12:00, zhvilloi prezantimin pilot të këtij projekti me Departamentin e Ekonomksit, të Fakultetit të Ekonomisë – UT.

 

Klikoni për më tepër:

Foto nga aktiviteti

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.