Njoftohen studentët e programit Bachelor dhe Master (MSHE), dega Ekonomiks se deri në datën 03.10.2022 në orarin 09:00-10:00 duhet të dorëzojnë në Departamentin e Ekonomiksit:

 1. Diplomën në versionin CD dhe hard copy (të printuar) të firmosur nga pedagogu udhëheqës,

 2. Formularin e vlerësimit (të firmosur) nga pedagogu udhëheqës.

Mbrojtja e diplomave zhvillohet në datë 04.10.2022,

Bachelor - Ora 09:00.

Master - Ora 17: 00

Suksese!

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.