Ndarja e sallave për provimin në lëndën e Makroekonomisë, Dega Financë dhe Makroekonomi 2, Dega Ekonomiks, Datë 22.09.2022, Ora 10:30

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.