Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë, shpallur në Buletinin nr. 129, Datë 19 Shtator 2022, për personel administrativ me kohë të plotë pranë njësisë kryesore:

- 1(një) vend vakand për Punonjëse pastrimi, pranë Degës së Shërbimeve 

- 1(një) vend vakand për Specialist për manaxhim sallash, pranë Degës së Shërbimeve

Klikoni për më tepër:

Vende të lira pune pranë Fakultetit të Ekonomisë për personel administrativ, shpallur në Buletinin nr. 129, datë 19 Shtator 2022

Copyright © 2023 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.