Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:
- Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:
- Bachelor;
- Master;

Kohëzgjatja e bursave:
- Bachelor (1 semestër);
- Master (1 semestër);

Afati për aplikim: 23 Gusht 2022

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.