mundesi_bursa_erasmus.png

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e Alemerias në kuadër të programit Erasmus+, për studentët e Universitetit të Tiranës për studime, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

- Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

- Bachelor;

Kohëzgjatja e bursave:

- Bachelor (1 semestër);

Afati për aplikim: 27 Maj 2022

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, ju uron suksese në aplikimin tuaj! 

Klikoni për më tepër: 

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus+ në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023

 

Copyright © 2022 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.