Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete në Universitetin e La Sapienzës në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2021-2022.

Klikoni për më tepër:

Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës, në Itali, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2021-2022

Copyright © 2021 Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Të gjitha të drejtat e rezervuara.