Zyra e Informacionit

Adresa: Godina B Kati I

Orari: e Hënë –e Premte 7:30 – 19:00

Kontakti: zyrainformacionit@feut.edu.al
ritakananaj@feut.edu.al

Shërbimet e ofruara:

 • Informacion i përgjithshëm për orjentimin e studentëve – pika e parë e kontaktit;
  • Shpërndarje e kuponit të arkëtimit për shërbimet e mëposhtëme;
  • Vërtetim studenti;
  • Listë notash e pjesshme;
  • Listë notash e plotë;
  • Program studimi 1 lëndë;
  • Program lëndësh në Shqip;
  • Program lëndësh në Anglisht;
  • Karton diplome;

Sekretaria Mësimore

Adresa: Godina B Kati I

Orari: e Hënë –e Premte 8:00 – 16:00

Kontakti: LinditaZyka@feut.edu.al

Shërbimet e ofruara:

 • Informacion i përgjithshëm mbi programet e studimit/lëndët përkatëse;
 • Regjistrimi i studentëve në sistemin informatik, i rëndësishëm për regjistrimin në provime;
 • Hartimi dhe plotësim i dokumentacionit që kërkohet nga studentët pranë zyrës së informacionit.

Biblioteka

Adresa: Godina A Kati III

Orari: e Hënë –e Premte 8:00 – 19:00
e Hënë –e Dielë 8:00 - 22:00 gjatë sezonit të provimeve

Kontakti:anilacela@feut.edu.al

Shërbimet e ofruara:

 • Huazim i librave/teksteve. Studentët mund të regjistrohen duke paraqitur një vërtetim studenti, fotokopje të kartës së identitetit dhe një foto;
 • Sallë studimi;
 • Hapësirë për kryerjen e detyrave apo projekteve në grup.

Qendra e Karrierës

Adresa: Godina B Kati I

Orari: e Hënë –e Premte 8:00 – 16:00

Kontakti: qendrakarrieres.fe.ut@gmail.com

Shërbimet e ofruara:

 • Workshope të përjavshme mbi tematika si: “Ndërtimi i një CV-je” “Një intervistë e suksesshme” etj;
 • Informacion në lidhje me mobilitetet dhe bursat e studimeve jashtë vendit, si edhe ndihmë përgjatë gjithë procesit të aplikimit;
 • Organizim i: Shkolla Verore/Dimërore, Takime të hapura, Leksione të hapura, Kampionati i Debatit, Panairi i Karrierës, Bussines Trip, Bussines Speed Dating, etj..

Zyra e Shërbimeve & IT

Adresa: Godina A Kati II (përballë A204)

Orari: e Hënë –e Premte 8:00 – 16:00

Kontakti: klestameta@feut.edu.al

Shërbimet e ofruara:

 • Informacion, mbledhje dokumentacioni dhe shqyrtim i dosjeve të studentëve që janë klasifikuar më status të veçantë dhe si të tillë, nuk e paguajnë apo fitojnë të drejtën për të paguar tarifën 50% të vlerës së tarifës vjetore të shkollimit në bazë të VKM-ve që publikohen në fillim të çdo Viti Akademik;
 • Informacion, mbledhje dokumentacioni dhe shqyrtim i dosjeve, bashkë me Komisionin e shqyrtimit të bursave që përcaktohet çdo vit"Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, bursat e shtetit dhe pagesat e nxënësve e të studentëve në institucionet arsimore publike" për vitin e dytë dhe të tretë;
 • Tërheqje dokumentacioni dhe ç’regjistrim i studentëve;
 • Mbledhje e faturave të arkëtuara të tarifave të shkollimit.