Çdo kandidat i Doktoraturës do të krijojë një Punë Kërkimore unike, që do të jetë një kontribut i rëndësishëm në zhvillimin personal dhe profesional si dhe për fushën e përgjithshme të studimit.

Programet që ofrojmë:

  • Doktoratë në Ekonomiks
  • Doktoratë në Financë
  • Doktoratë në Kontabilitet
  • Doktoratë në Marketing
  • Doktoratë në Menaxhim
  • Doktoratë në Statistikë
  • Doktoratë në Sisteme Informacioni në Ekonomi