Aplikimet e fundit për Ciklin e Tretë të studimeve janë mbyllur në Mars të vitit 2013.
Aplikimet do të rihapen me miratimin e kuotave të Ciklit të Tretë, doktoratë nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve.