Zyra e Shkollës Doktorale

E hënë - E premte
08:00-16:00
drilonadhima@feut.edu.al


Fakulteti i Ekonomisë
Holli, Kati II