Titujt e Doktoraturave të mëposhtme janë mbrojtur pranë Fakultetit tonë sipas viteve.

Dezertacione të mbrojtura në vitin 2012

Dezertacione të mbrojtura në vitin 2013

Dezertacione të mbrojtura në vitin 2014

Dezertacione të mbrojtura në vitin 2015

Dezertacione të mbrojtura në vitin 2016