Universiteti i Tiranës Kontakt Portali

Partneritete Kombëtare

  • Marrëveshje Mirëkuptimi mbi Bashkëpunimin dhe Ndërveprimin Ndërinstitucional me Kontrollin e Lartë të Shtetit (2016)
  • Marrëveshje Bashkëpunimi me Eurosig sh.a
  • Marrëveshje me Agjensinë Kombëtare të Standartizimit të Botimeve të Librit (2015)
  • Marrëveshje Bashkëpunimi me Raiffeisen Bank sh.a (2014)
  • Marrëveshje Bashkëpunimi me Qendrën “CoSEBS” (2013)
  • Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (2013)
  • Memorandum Bashkëpunimi me Konfindustria shqiptare (2012)
  • Marrëveshje për konkursin me punimet më të mira për nënshkrimin elektronik me Autoritetin Kombëtar për Certifikim Elektronik (2011)
  • Marrrëveshje me ProCredit Bank sh.a për sponsorizimin e Konferencës së 9-të studentore me titull “Ekonomia shqiptare në fokusin e studentëve të financës” (2011)