Nëse dëshironi të na kontaktoni mund të na gjeni në adresën e mëposhtme:

Zyra e Informacionit

Adresa: Godina B Kati I

Orari: Hënë – Premte 7:30 – 19:00

Kontakti: zyrainformacionit@feut.edu.al
ritakananaj@feut.edu.al

Sekretaria Mësimore

Adresa: Godina B Kati I

Orari: Shërbimet për studentët: Hënë – Premte 13:00 – 15:00

Kontakti: LinditaZyka@feut.edu.al

Qendra e Karrierës

Adresa: Godina B Kati I

Orari: Hënë – Premte 8:00 – 16:00

Kontakti: qendrakarrieres.fe.ut@gmail.com

Biblioteka

Adresa: Godina A Kati III

Orari: Hënë – Premte 8:00 – 19:00
Hënë – Dielë 8:00 - 22:00 gjatë provimeve

Kontakti:anilacela@feut.edu.al

Zyra e Shërbimeve & IT

Adresa: Godina A Kati II (përballë A204)

Orari: Hënë – Premte 8:00 – 16:00

Kontakti: klestameta@feut.edu.al