Klikoni më poshtë për tu logouar në portalin e studentit

Si të rregjistrohesh në provimet e mbartura?

Zbuloni si të rregjistroheni në provimet e mbartura në videon bashkangjitur.

Si të rregjistroheni në provimet për përmirësim?

Zbuloni si të rregjistroheni në provimet për përmirësim në videon bashkangjitur.