Fakultetit i Ekonomisë zhvillon në mënyrë të vazhdueshme aktivitete, seminare dhe konferenca. Këtu do të gjeni informacion rreth eventeve më të reja në FEUT.

📅{{item.date | date:"d MMMM, y"}}
{{item.date | date:"HH:mm"}}

{{item.titulli}}

Te ftuarit: {{item.guest}}
{{item.short_desc}}

Para Pas