Fakultetit i Ekonomisë zhvillon në mënyrë të vazhdueshme aktivitete, seminare dhe konferenca. Këtu do të gjeni informacion rreth eventeve më të reja në FEUT.

Eventi më i fundit


{{element.date | date:"MMMM"}}
{{element.date | date:"dd"}}

{{event.titulli}}

{{event.date | date:"dd MMMM yyyy"}}
{{event.date | date:"HH:mm"}}
📅

👤{{event.guest}}
Regjistrim & Detaje

📅{{item.date | date:"d MMMM, y"}}
{{item.date | date:"HH:mm"}}

{{item.titulli}}

{{item.guest}}
{{item.short_desc}}